top of page
Winkelbeleid: Winkelbeleid

Winkelbeleid

Wat je moet weten

We hebben So Belli opgericht met één doel voor ogen: onze klanten een eerlijke en aangename winkelervaring bieden. Het winkelbeleid van onze (online) fashion store is hieronder beschreven. Bekijk het eens en neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Verzending en bezorging

Wat je moet weten

Na ontvangst van de betaling doen we ons uiterste best om uw bestelling zo snel mogelijk bij u thuis af te leveren. Van zodra wij uw pakketje verzonden hebben, krijgt u van ons een verzendbevestiging. Uw pakketje wordt meestal binnen de 2 à 4 werkdagen aangeboden bij u thuis. 

u kunt uw bestelling gratis komen ophalen in onze winkel te Deinze of gratis bij u thuis laten leveren in een straal van 10 km rond Ingelmunster of Deinze. De standaard verzendkosten bij levering met Bpost binnen België zijn €4,95 naar een afhaalpunt of €5,95 naar uw thuisadres en is ook gratis vanaf €60.

So Belli is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en diefstal door de pakjesdienst. 

Winkelbeleid: Verzendbeleid

Retourneren

Wil je een artikel retourneren? 

Meld dan je retour aan door een mail te sturen via het inzendformulier of via de chat en vermeld daarin je naam, ordernummer, product en met voorkeur ook de reden van retour. Vervolgens kun je de retour (op eigen kosten) terugsturen of terugbrengen naar de winkel tijdens de openingsuren. Wij dienen de retour, ongedragen en met alle tags nog bevestigd, binnen 14 kalenderdagen na aankoop ontvangen te hebben.

Items in solden/promotie of aanbiedingen worden niet omgeruild of teruggenomen.

 

Het retouradres kunt u hieronder terugvinden:

So Belli 

Tolpoortstraat 66, 9800 Deinze 
 

Nadat wij uw retour hebben ontvangen, wordt het retourbedrag binnen een paar dagen teruggestort op uw rekening.

 

Winkelbeleid: Retourbeleid

Algemene voorwaarden

Bij So Belli willen we onze klantenrelaties zo vlot mogelijk laten verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in So Belli stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk zou zijn, kunt u dit melden via sobellifashion@hotmail.com

 

Artikel 1 - Definities
1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen.
1.2. Onder 'So Belli' wordt verstaan: So Belli zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.
1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van So Belli een overeenkomst met haar aan te gaan.
1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van So Belli.
1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door So Belli van een bestelling.
1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en So Belli betrekking hebben.
1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens So Belli feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij So Belli hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen van So Belli zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.
3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.
3.5. So Belli accepteert geen bestellingen:
- van personen onder de 18 jaar;
- indien So Belli de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
3.6. So Belli is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien So Belli bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt So Belli dit uiterlijk mede binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
3.8. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door So Belli per e-mail is bevestigd.
3.9. Items in solden/promotie of aanbiedingen worden niet omgeruild of teruggenomen.

3.10. Uitgegeven cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig - cadeaubonnen zijn niet inruilbaar voor cashgeld en kunnen niet verlengd of geretourneerd worden. De cadeaubon kan voor meerdere bestellingen gebruikt worden zolang de bon een restwaarde heeft en de vervaldatum niet verstreken is.


Artikel 4 - Prijzen en kosten
4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.
4.2. De prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.3. So Belli behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product. 
4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op So Belli. 
4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

Artikel 5 - Betaling
5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. So Belli behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

Artikel 6 - Levering
6.1. So Belli levert de gekochte producten zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal So Belli u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. So Belli heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Artikel 7 - Eigendom goederen
7.1. So Belli houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan So Belli verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 8 - Retourzending
8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.
8.2. De goederen dienen ongebruikt, ongewassen en volledig te zijn (inclusief etikettering, ...) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn van 5 werkdagen na de kennisgeving. De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden. Schoenen dienen binnen en op een zuivere,zachte ondergrond gepast te worden. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.
8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres: So Belli - Tolpoortstraat 66, 9800 Deinze. Bij het terugsturen van goederen, raden wij u aan om deze aangetekend terug te sturen. So Belli kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.
8.4. De klant zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.

8.5 Items in solden of promotie worden niet omgeruild of teruggenomen 

Artikel 9 - Onjuiste levering
9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij So Belli. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Artikel 10 - Diversen
10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met So Belli in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door So Belli vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2.So Belli behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.
10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

Winkelbeleid: Tekst
bottom of page